GGGUGG v. FGSOOZ

 

GGGUGG: plebo tren g'restic quel?

FGSOOZ: QABBA! QRENTIK! ECHTI KETCHI PLENGR IKI!

GGGUGG: qen do ibi dibi bidi beep?

FGSOOZ: ACKA PACKA! PORKO TREEN GLO ENGERISH! QALOMIN!

GGGUGG: rensi iv geckle. sen do abl ecto lism. qabba.

FGSOOZ: IBL! PIBL! MACHTI GOJIRA IV LEEKA NOTA! PEK! PIK! IPI-KIK!